1577, 31. august Bergen grunnbrev

1577-08-31

Peder Mortenssøn, prest i Sandvær (Tromsøysund?) i Troms len, leier til mester Marchus Tym, barsker og borger i Bergen, sin hustrus odelsgods i Skredderstredet. Grunnleien er årlig halvannen gammel daler.

Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Gods ; (odelsgods), Odelsgods, Grunnleie, Prest, Mester

Diplom ubb-1577-08-31

Skredderstredet, nå Kong Oscars gate.

Skredderstredet var det gamle navn på Kong Oscars gate mellem Bryggersorden og Domkirken. På Lyder Sagens tid ble den også kalt Adelgaten. Se kort under Adelgaten.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-169