1642, 21. juni Bergen målebrev

1642-06-21

Seks borgere i Bergen foretar, på befaling av rådmann Jens Jenssøn Schive, en oppmåling av borgermester Wilcken Tormodssøns gategrunn, som ligger i korskirkens sogn mellom Adelus Pedersdatters og Laurids Rønildssøns eiendommer, for å finne ut ...

Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Grunn ; (gategrunn), Oppmåling, Grunstykke, Byggetilatelse

Diplom ubb-1642-06-21