1647, 30. august Bergen besiktigelse

1647-08-30

Seks borgere i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssønn og Søffren Jenssønn, borgermestere i samme by, har besiktiget Albert Henrikssønns grunn som de finner ut har sine riktige mål, men dømmer dog hans nabo, Johan Lampe, ...

Dom, Grunn, Besiktigelse, Nabo, Mål

Diplom ubb-1647-08-30