1649, 29. mars Bergenhus grunnbrev

1649-03-29

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Albrigt Shell i Bergen en av slottets sjøgrunner som ligger ved Hollenderstredet nede i Bollergården. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler.

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1649-03-29