1625, 30. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-30

Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har solgt til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter en av kronens odelsgrunner som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Hans Jenssøns steinkjeller ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1625-11-30