1582, 22. januar Bergen salgsbrev grunnbrev

1582-01-22

Garlich Tennering, kjøpmann i Brødregården på Bryggen, og Lyder Goldensthe?, kjøpmann i Solegården, selger og skjøter til skredder Hans Rissøn alle de hus og herligheter i Skredderstredet som de har kjøpt av Oluff Smedssøn. Samtidig ...

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

Diplom ubb-1582-01-22