1582, 22. januar Bergen salgsbrev grunnbrev

1582-01-22

Garlich Tennering, kjøpmann i Brødregården på Bryggen, og Lyder Goldensthe?, kjøpmann i Solegården, selger og skjøter til skredder Hans Rissøn alle de hus og herligheter i Skredderstredet som de har kjøpt av Oluff Smedssøn. Samtidig ...

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

Diplom ubb-1582-01-22

1652, 13. juni Bergen salgsbrev

1652-06-13

Johan Freychen, Johan Borcherding, Jürgen Wuckemann, Heller Serekses, Hans Meyer og Jacob Willshusen, samtlige naboer i gården Guldskogen, har solgt til Johan Budt, kjøpmannsgesell på Kontoret, en ny stue i gården med tilhørende rettigheter og ...

Eiendomshandel, Betaling, Ildhus, Rettighet, Stue, Gesell, Nabo, Salg ; (kjøpmannstue), Gård ; (Bryggegård), Kontoret, Brygge, Schøtstue, Kjellerbygning, Kjøpmannsgesell

Diplom ubb-1652-06-13

1607, 6. august Stavanger kunngjøring ; (kongelig)

1607-08-06

Kong Christian IV kunngjør, at da han har hørt at borgere i Bergen, adel, presteskap og bønder på landet blir bedradd og byens gullsmedhåndverk blir skadelidende av det dårlige sølv som innføres og selges av ...

Borger ; (Bergen), Forbud, Bonde, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Kunngjøring ; (kongelig), Sølv, Håndverk, Salg ; (sølv), Tysker, Kjøp ; (sølv), Byttehandel ; (sølv), Handel, Lov ; (norsk), Adel, Presteskap

Diplom ubb-1607-08-06

1657, 5. februar Bergen skjøte

1657-02-05

Helrich Serekes, residerende husbond i Guldskoen, har med fullmakt fra samtlige naboer solgt til Johan Buthe, kjøpmann i Bremen, en sjøstue på nordre side i nevnte gård med parter og rettigheter i bryggen, Schøtstuen og ...

Eiendomshandel, Gård, Ildhus, Fullmakt, Nabo, Husbond, Brygge, Schøtstue, Salg ; (sjøstue), Sjøstue, Kjøpmann ; (Bremen)

Diplom ubb-1657-02-05