1641, 28. mai Bergen grunnbrev

1641-05-28

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter en av de grunner som kongen hadde skjenket byen. Grunnen, som ligger nest opptil Envold Ludts hus og som er ...

Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1641-05-28

1650, 7. januar Bergen oppmåling

1650-01-07

Seks borgerer i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssen og Søffren Jenssen, borgermestere i samme by, skulle etter Envold Ludts egen begjæring den 8. januar foreta en oppmåling av hans grunn på Markeveien like ved Kjellersmuget ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Begjæring, Oppmåling

Diplom ubb-1650-01-07

1639, 27. mars Bergen grunnbrev

1639-03-27

Peder Laugessøn Rafn, lagmann i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Karen Hansdatters samtykke har solgt til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter et hus med grunn, som ligger mellom Envold Ludts hus ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

Diplom ubb-1639-03-27

1609, 4. august Bergen grunnbrev

1609-08-04

Michell Jenssøn, borgermester i Bergen, har solgt til sin svoger Søffren Søffrenssøn, toller, rådmann og byfogd i samme by, en grunn (Dønnerengen), som ligger ned mot Nøstet ovenfor den nye reperbanen. Den sedvanlige årlige grunnleie ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Fogd ; (byfogd), Toller ; (Bergen), Byfogd ; (Bergen)

Diplom ubb-1609-08-04