1651, 8. november Bergen grunnbrev

1651-11-08

Borgermesterer og råd i Bergen utleier og overdrar til Laurits Olsen i Lille-Sandviken og hans hustru Ågot Olsdatter, en av byens grunner som han skal bruke til blekhage. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Hage ; (blekhage)

Diplom ubb-1651-11-08