1647, 10. desember Bergen

1647-12-10

Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier og overdrar til Joest Meyer og hans hustru Barbra Jansdatter, en av byens grunner på Stølen. I festepenger betales 12 riksdaler og i årlig grunnleie 1 1/2 riksort.

Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Festepenger

Diplom ubb-1647-12-10