1651, 28. mars Bergen grunnbrev

1651-03-28

Borgermestere og råd i Bergen utleier til Anne Mikkelsdatter, enke etter Mogens Johanssen, en av byens grunner som ligger i "Johan Kneesis Smug (Knøsesmuget)" og som hun ifølge skjøte, datert 10. desember 1650, hadde kjøpt ...

Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Grunnleie, Prest, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1651-03-28