1651, 18. juli Bergen grunnbrev

1651-07-18

Borgermesterer og råd i Bergen utleier til Herman Schrøder en av byens grunner som ligger på Øvregaten ovenfor Kjøbmansstuen ved Kontoret. Den årlige grunnleien er 3 riksdaler.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1651-07-18