1583, 6. november Bergen grunnbrev

1583-11-06

Hans Lindenow til Drennerup, høvedsmann på Bergenhus, leier på kongens vegne til Hans Hanssøn en av kronens grunner i Hollenderstredet. Avgift og grunnleie er tilsammen 1 gammel daler og 6 skilling. Hvis ikke grunnleien blir ...

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge)

Diplom ubb-1583-11-06