1646, 1. februar Bergenhus grunnbrev

1646-02-01

Henrik Thott til Boltinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til Ditick Eckhoff i Bergen og hans hustru en av kronens og slottets sjøgrunner, som ligger nedenfor Hollenderstredet.

Grunn, Leie ; (av grunn), Høvedsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1646-02-01