1609, 18. desember Bergen grunnbrev

1609-12-18

Strange Jørgenssøn har, på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, utleiet til Laurits Hanssøn, borger i Bergen, en av Munkeliv klosters grunner. "Liggendis Ude paa Strandenn Neden for gadenn, Emellem Jesper Langmand och Friscs (?) ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1609-12-18