1648, 27. april Bergen grunnbrev

1648-04-27

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz sine arvingers gods Nordenfjells, har på deres vegne utleiet til Ditch Jacobssøn i Bergen og hans hustru Anneche Matisdatter en av Rosenkrantzernes grunner som ligger ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Ombudsmann, Byskriver

Diplom ubb-1648-04-27