1648, 18. juni Bergenhus grunnbrev

1648-06-18

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christian Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Elline Jørgensdatter en av slottets grunner nedenfor Korskirkealmeningen, som i sin tid hadde tilhørt avdøde ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Maler

Diplom ubb-1648-06-18