1653, 8. november Bergenhus grunnbrev

1653-11-08

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne en av slottets grunner ved Ravnekroen i Bergen til Thommas Henrichssen og hans hustru Trine Jacobsdatter. Den årlige grunnleie er 1 ort eller 24 ...

Grunn, Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1653-11-08