1648, 18. april Bergenhus grunnbrev

1648-04-18

Henrik Thott til Botlinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Herman Schrøder og hans hustru Magrete Baassdow en av slottets sjøgrunner som ligger nedenfor Ravnekroen. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1648-04-18