1635, 1. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1635-10-01

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at hans på vegne har solgt til Severin ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1635-10-01