1653, 16. juli Bergen grunnbrev

1653-07-16

Poul Lett, ombudsamnn over Sem og Sandvik gods som tilhører Rosenkrantzerne og Galderne, har utleiet til Adamus Junger, kirkeverge til Korskirken i Bergen, på kirkens vegne den grunn i Kongensgate hvor klokker Hans Vort nå ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Klokker, Ombudsmann ; (Sem og Sandvik gods), Kirkeverge ; (Korskirken)

Diplom ubb-1653-07-16