1634, 23. desember Bergenhus grunnbrev

1634-12-23

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, kunngjør at han på kongens vegne har godkjent at enken Trine Hansdatter med samtykke av sin lagverge Gerbrandt Janssøn Smit har solgt til Engelbertt Boldeuin ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Grunn, Hus, Høvedsmann ; (Bergenhus), Salg ; (hus), Konge ; (Danmark og Norge), Eiendom, Grunnavgift, Rikskansler ; (Norge)

Diplom ubb-1634-12-23