1653, 27. mai Bergen grunnbrev

1653-05-27

Laurits Oluffssen, borger i Bergen, har utleiet til David Hidtman Kipper en grunn ovenfor Vor Frues kirke som var hans odelsgrunn og som han hadde kjøpt av Nils Langes arvinger. Grunnleien er 1 riksort.

Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Odelsgrunn, Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1653-05-27