1650, 20. september Bergen grunnbrev

1650-09-20

Poul Reff, borger i Bergen og ombudsmann for Hannibal Sehesteds gods Nordenfjells, har utleiet en av hans grunner, som ligger ute i Dreggen, til Peder Finde, sogneprest i Førde prestegjeld i Sunnfjord, og hans hustru ...

Sogneprest, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Ombudsmann

Diplom ubb-1650-09-20