1609, 4. august Bergen grunnbrev

1609-08-04

Michell Jenssøn, borgermester i Bergen, har solgt til sin svoger Søffren Søffrenssøn, toller, rådmann og byfogd i samme by, en grunn (Dønnerengen), som ligger ned mot Nøstet ovenfor den nye reperbanen. Den sedvanlige årlige grunnleie ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Fogd ; (byfogd), Toller ; (Bergen), Byfogd ; (Bergen)

Diplom ubb-1609-08-04