1610, 13. mars Bergen grunnbrev

1610-03-13

Lytcke Kipper og Theus Jacobssøn, borger og Korskirkens ombudsmann i Bergen, har på Korskirkens vegne utleiet til mester Elias Thillgenner, badskjær i samme by, en grunn som ligger nedenfor rådhuset, "som forne Mester Elias haffuer ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Mester, Ombudsmann, Kirke, Badskjær

Diplom ubb-1610-03-13