1625, 2. november Bergen grunnbrev

1625-11-02

Herman Frisch, borger i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Gouche Simensdatter samtykke har solgt til Henrik Skarff og hans hustru Karine Nilsdatter sine "Husse och Eyendom, Sampt grundens Herlighed" som ligger oppe ved ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Eiendom, Salg ; (hus og eiendom), Salg ; (brønn), Brønn

Diplom ubb-1625-11-02