1623, 9. november Bergen grunnbrev

1623-11-09

Borgermestere og råd i Bergen kunngjør at de har utleiet til Magrete Jacobsdatter, enke etter Michel Jonssøn, en av byens grunner som hennes avdøde mann hadde kjøpt av avdøde Mads Rytter. Grunnen ligger ved Lungegårdsvannet ...

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

Diplom ubb-1623-11-09