1653, 7. oktober Bergen skjøte

1653-10-07

Dorthe Jochumsdatter, enke etter skomaker Evert Iben, utsteder skjøte på en grunn ved Lille Lungegårdsvann, en av de nye starvhusgrunner, som hennes avdøde mann i sin tid solgte til skomaker Henrik Frantzen og hans hustru ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Skomaker, Svenn, Baker, Skomakersvenn

Diplom ubb-1653-10-07