1659, 16. juni Bergen grunnbrev

1659-06-16

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet og overdratt til borgermester Severin (Søffren) Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens påbyggede grunner på Stølen samt en ødegrunn ved siden av. Den årlige grunnleien ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Ødegrunn

Diplom ubb-1659-06-16