1596, 23. januar Bergen grunnbrev

1596-01-23

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jørgen Christopherssøn og hans hustru Lisebet Rasmusdatter en ødegrunn utenfor erkebispegården, nest opp til den grunn, hvor husene til Sjurd Oluffssøn nå står. Grunnleien er atten ...

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

Diplom ubb-1596-01-23