1641, 28. mai Bergen grunnbrev

1641-05-28

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter en av de grunner som kongen hadde skjenket byen. Grunnen, som ligger nest opptil Envold Ludts hus og som er ...

Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1641-05-28

1639, 27. mars Bergen grunnbrev

1639-03-27

Peder Laugessøn Rafn, lagmann i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Karen Hansdatters samtykke har solgt til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter et hus med grunn, som ligger mellom Envold Ludts hus ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

Diplom ubb-1639-03-27