1631, 9. mars Bergen grunnbrev

1631-03-09

Jens Jenssønn Schive, rådmann i Bergen og fullmektig for Eske Bilders arvingers gods og grunner Nordenfjelds, kunngjør, at han på deres vegne har utleiet til Henrik Been og hans hustru Anne Albridsdatter et grunnstykke, som ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Arving, Rådmann ; (Bergen), Fullmektig

Diplom ubb-1631-03-09