1643, 23. desember Bergen grunnbrev

1643-12-23

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Hans Claussøn Messing og hans hustru ...

Gård, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Diplom ubb-1643-12-23