1652, 13. juni Bergen salgsbrev

1652-06-13

Johan Freychen, Johan Borcherding, Jürgen Wuckemann, Heller Serekses, Hans Meyer og Jacob Willshusen, samtlige naboer i gården Guldskogen, har solgt til Johan Budt, kjøpmannsgesell på Kontoret, en ny stue i gården med tilhørende rettigheter og ...

Eiendomshandel, Betaling, Ildhus, Rettighet, Stue, Gesell, Nabo, Salg ; (kjøpmannstue), Gård ; (Bryggegård), Kontoret, Brygge, Schøtstue, Kjellerbygning, Kjøpmannsgesell

Diplom ubb-1652-06-13