1623, 28. september Bergen grunnbrev

1623-09-28

Hans Pederssønn Strarup i Bergen kunngjør at han med sin hustrus Maren Jørgensdatters samtykke har solgt til Henrik Koren halvparten av sin og hennes odelsgrunn som ligger innenfor Rosenkrantsmuren mellom Wencke Simensdatters og hans egen ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

Diplom ubb-1623-09-28