1645, desember Bergen skjøte

1645-12

Peder Mogenssøn, sogneprest til Hammer prestegjeld i Nordhordaland, samt Jørgen Mogenssøn i Bergen har, på vegne av sine hustruer Kristen og Magrete Jørgensdøtre og deres søster Anne, solgt til Dirich Eckhoff og hans hustru Anne ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller

Diplom ubb-1645-12

1649, 22. september Bergen grunnbrev

1649-09-22

Peder Nicolai Lem, lektor i teologi og sekretær for domkapitlet i Bergen, har utleiet til Dirich Eckhoff og hans hustru Anne Christoffersdatter en av kapitlets grunner på Hollendergaten i Korskirkens sogn som han hadde kjøpt ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Sekretær, Domkapitel, Lektor ; (teologi)

Diplom ubb-1649-09-22