1602, 16. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1602-10-16

Hendrick Treckell og Tidtke Smidt, de farløse og umyndige barns forstandere i Korskirkens sogn i Bergen, kunngjør, at de med samtykke av lagmann, borgermesterere og rådmenn, på Hendrich Hendrichssøn Piaskes vegne, som ikke er ved ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Forstander, Rådmann ; (Bergen), Eiendom

Diplom ubb-1602-10-16