1593, 13. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-13

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann til Bergenhus, bygsler og utleier til Anders Evertssøn, borger i Bergen, en nøste-grunn innenfor Nordnes mellom Adrian Olssøns og Knud Claussøns nøst. Grunnleien er årlig 2 danske mark.

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Bygsel, Nøstegrunn, Nøst

Diplom ubb-1593-02-13