1650, 19. juli Bergen grunnbrev

1650-07-19

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Fedde Janssen, borger i Bergen, og hans hustru Rist Tiartz en av byens grunner nede ved Nøstet, som han hadde kjøpt av Aktein Jesper Albrecht som bor ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1650-07-19

1651, 18. juli Bergen grunnbrev

1651-07-18

Borgermesterer og råd i Bergen utleier til Herman Schrøder en av byens grunner som ligger på Øvregaten ovenfor Kjøbmansstuen ved Kontoret. Den årlige grunnleien er 3 riksdaler.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1651-07-18