1657, 12. juli Bergen skjøte

1657-07-12

Zacharias Anderssøn i Bergen har med samtykke av sin hustru Mette Jespersdatter solgt til Diderich Bolemann og hans hustru Anne Severinsdatter en grunn hvor Werner Kannegrytes hytte nå står og som ligger på søndre side ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn

Diplom ubb-1657-07-12

1648, 18. juni Bergenhus grunnbrev

1648-06-18

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christian Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Elline Jørgensdatter en av slottets grunner nedenfor Korskirkealmeningen, som i sin tid hadde tilhørt avdøde ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Maler

Diplom ubb-1648-06-18