1636, 3. oktober Bergen grunnbrev

1636-10-03

Hans Olssøn Long kunngjør, at han med samtykke av sin hustru Susanne Haversdatter har solgt til baker Johan Møller med hustru Birgitte Salomonsdatter sin bebygget odelsgrunn som ligger i Korskirkens sogn i Bergen. Den ene ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (grunn), Grunn, Baker

Diplom ubb-1636-10-03

1602, 16. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1602-10-16

Hendrick Treckell og Tidtke Smidt, de farløse og umyndige barns forstandere i Korskirkens sogn i Bergen, kunngjør, at de med samtykke av lagmann, borgermesterere og rådmenn, på Hendrich Hendrichssøn Piaskes vegne, som ikke er ved ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Forstander, Rådmann ; (Bergen), Eiendom

Diplom ubb-1602-10-16

1642, 21. juni Bergen målebrev

1642-06-21

Seks borgere i Bergen foretar, på befaling av rådmann Jens Jenssøn Schive, en oppmåling av borgermester Wilcken Tormodssøns gategrunn, som ligger i korskirkens sogn mellom Adelus Pedersdatters og Laurids Rønildssøns eiendommer, for å finne ut ...

Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Grunn ; (gategrunn), Oppmåling, Grunstykke, Byggetilatelse

Diplom ubb-1642-06-21

1649, 22. september Bergen grunnbrev

1649-09-22

Peder Nicolai Lem, lektor i teologi og sekretær for domkapitlet i Bergen, har utleiet til Dirich Eckhoff og hans hustru Anne Christoffersdatter en av kapitlets grunner på Hollendergaten i Korskirkens sogn som han hadde kjøpt ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Sekretær, Domkapitel, Lektor ; (teologi)

Diplom ubb-1649-09-22

1622, 8. september Bergenhus grunnbrev

1622-09-08

Knud Gyldenstjern, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør, at han har overdratt og utleiet en grunn i Vågsbotnen i Korskirkens sogn til Jens Block som denne i følge et skjøtebrev hadde kjøpt. Mats Skel, i sin tid ...

Kunngjøring, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Skjøtebrev, Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1622-09-08