1636, 9. august Bergen grunnbrev

1636-08-09

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder Christian Friis til Kragerup, kunngjør, at han på hans vegne har utleiet til Jacob Tommessøn Kogell og hans hustru Marite Olsdatter en av Munkelivs klosters grunner som ligger i Kort ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder

Diplom ubb-1636-08-09a