1635, 7. november Bergen kunngjøring

1635-11-07

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han bestemmer da Willom Berentssøn ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Klage, Fullmektig, Ødeplass, Ridder, Kansler, Eiendomstvist

Diplom ubb-1635-11-07