1589, 30. september Bergen grunnbrev

1589-09-30

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Anders Jenssøn, borger i Bergen, en av kongens grunner, som ligger nordenfor slottet, kalt Lille Sandvig og som har en lengde og bredde ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Slott ; (Bergen)

Diplom ubb-1589-09-30a