1650, 7. januar Bergen oppmåling

1650-01-07

Seks borgerer i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssen og Søffren Jenssen, borgermestere i samme by, skulle etter Envold Ludts egen begjæring den 8. januar foreta en oppmåling av hans grunn på Markeveien like ved Kjellersmuget ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Begjæring, Oppmåling

Diplom ubb-1650-01-07

1656, 16. juni Bergen skjøte

1656-06-16

Gjert Steffenssen Krusse, skomakersvenn og borger i Bergen, har med samtykke av sine formyndere Claus Schrøder og Henrik Farvigh, skomakere, solgt til Jens Nilssen Brun og hans hustru Ellin Jonsdatter sitt hus med tilhørende grunn, ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Salg ; (hus), Skomaker, Svenn, Skomakersvenn

Diplom ubb-1656-06-16b

1656, 10. oktober Hordaland, Laksevåg, Gravdal grunnbrev

1656-10-10

Volchard Broderssen, fullmektig for Axel Sehested til Lykkesholm, forlenet med Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på hans vegne utleiet til Anders Christenssen, skredderborger i Bergen, og hans hustru Maren Pedersdatter en ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Skredder, Leie ; (grunn), Fullmektig

Diplom ubb-1656-10-10

1639, 27. mars Bergen grunnbrev

1639-03-27

Peder Laugessøn Rafn, lagmann i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Karen Hansdatters samtykke har solgt til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter et hus med grunn, som ligger mellom Envold Ludts hus ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

Diplom ubb-1639-03-27

1656, 16. juni Bergen kontrakt

1656-06-16

Ifølge kjøpekontrakt har Gjert Steffenssen Krusse i Bergen solgt til Jens Nilssen Brun sitt hus med tilhørende grunn på Markeveien i Bergen. Kjøpesummen er 260 slette daler som skal betales terminvis. 63 slette adaler av ...

Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Kjøpekontrakt, Kontrakt ; (kjøpekontrakt), Kjøpesum

Diplom ubb-1656-06-16a

1642, 21. februar Bergen grunnbrev

1642-02-21

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet til Oluff Rasmussøn Kipper og hans hustru Alhed Giertsdatter en av byens grunner på Markeveien, som tidligere var klostergods og som var skjenket byen av kongen. Den årlige ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Klostergods

Diplom ubb-1642-02-21