1576, 23. februar Bergen salgsbrev

1576-02-23

Cornelis Oloffssøn skjøter en bebygget grunn til Rørik Jakopssøn, borger i Bergen.

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Overdragelse ; (grunn), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Hus, Borger ; (Bergen), Lagmann

Diplom ubb-1576-02-23