1636, 30. januar Bergen grunnbrev

1636-01-30

Kopperslager David Thilssøn i Bergen kunngjør, at han med sin hustru Adelus Henriksdatters samtykke har solgt til skipper Erik Lauritssøn og hans hustru Birgitte Andersdatter sine hus med grunn som ligger ved Smørsalmeningen, mellom husene ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Rådmann ; (Bergen), Eiendom, Kopperslager

Diplom ubb-1636-01-30