1634, 15. august Bergen grunnbrev

1634-08-15

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Muneklivs klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til David ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-08-15

1635, 7. november Bergen kunngjøring

1635-11-07

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han bestemmer da Willom Berentssøn ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Klage, Fullmektig, Ødeplass, Ridder, Kansler, Eiendomstvist

Diplom ubb-1635-11-07

1635, 1. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1635-10-01

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at hans på vegne har solgt til Severin ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1635-10-01