1657, 22. januar Bergen skjøte

1657-01-22

Peder Nielssen Hiermand i Bergen har med samtykke av sin hustru Sara Andersdatter solgt til Christian Drejer og hans hustru Trudtke Drejer sine tre sjøboder med underliggende grunn som ligger utenfor Nykirken nederst på søndre ...

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Dom, Salg ; (grunn), Grunn, Sjøbod, Byskriver, Salg ; (sjøbod), Gjeld, Sjøgård, Skriver ; (byskriver)

Diplom ubb-1657-01-22

1593, 13. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-13

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann til Bergenhus, bygsler og utleier til Anders Evertssøn, borger i Bergen, en nøste-grunn innenfor Nordnes mellom Adrian Olssøns og Knud Claussøns nøst. Grunnleien er årlig 2 danske mark.

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Bygsel, Nøstegrunn, Nøst

Diplom ubb-1593-02-13

1657, 14. februar Bergenhus grunnbrev

1657-02-14

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christain Drejer, bykemner i Bergen, og hans hustru Trudtke Drejers en av slottets grunner som ligger utenfor Nykirken i avdøde Jan de ...

Grunn, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Bykemner, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1657-02-14

1593, 2. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-02

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jon Mændt, borger i Bergen, en nøste-grunn innenfor Nordnes nest opptil Knud Clausens nøst. Grunnleien er årlig 24 dansk skilling.

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Sjøbod, Nøstegrunn, Nøst

Diplom ubb-1593-02-02